Praktijk Aleida
Kalmeer uw gedachten genees uw lichaam  

Welkom bij Praktijk Aleida te Leeuwarden, daar waar je mag zijn wie je in oorsprong bent.

Een bewustwordingsproces helpt u weer contact te maken met uw oorspronkelijke en authentieke Zelf, uw kwetsbaarheid, uw levenskunst, uw kracht, uw talenten en uw essentie. Het zorgt ervoor dat u het leven weer in eigen hand mag en kunt nemen en meer vanuit het eigen hart in de eigen kracht mag gaan staan. Zoekt u ontspanning in Lichaam en Geest dan bent u van harte welkom.
Als BATC Complementair Therapeut bied ik begeleiding aan bij dit proces volgens de vijf natuurgerichte principes. Gespecialiseerd in het begeleiden van volwassenen en kinderen die hooggevoelig zijn (HSP) en het niet in balans zijn van lichaam en geest. Bent u prikkelbaar of hebt u last van vermoeidheid, hoofdpijn, migraine, stress, burn-out of gewrichtspijn. Of hebt u een gevoel dat u het niet kunt vinden en geen ontspanning vindt, dan bent u van harte welkom. Ook vermoeidheidsklachten, hormonale klachten, overgangsklachten, bewust eetpatroon en een burn-out laten zich goed behandelen. Natuurgeneeskundig Praktijk Aleida ondersteunt bij psychische klachten en ook bij andere lichamelijke en emotionele genezingsprocessen. Bij re-integratie trajecten kan ik een waardevolle bijdrage leveren.
Mijn naam is Aleida van der Schaaf-Holtrop. Sinds 2002 heb ik diverse opleidingen gevolgd op het gebied van de natuurgeneeskunde en ben ik eigenaresse van Natuurgeneeskundig Praktijk Aleida te Leeuwarden. Bij de Dutch Body Work Academy heb ik vanaf 2009 mijn complementaire beroepsopleiding gedaan. Dit werk is mijn passie en mijn missie. Ik heb meer dan 30 jaar in het bedrijfsleven gewerkt altijd met volle tevredenheid.Toch wist ik zeker dat ik datgene wat ik diep van binnen voelde zou gaan volgen namelijk het aanraken van Geest en Lichaam bij de mens. Mensen weer in hun eigen Kracht zetten om weer energie te krijgen en inzichten waardoor gestelde doelen kunnen worden waargemaakt. Om de mens te laten ontwaken, bewust te laten worden, te laten voelen wie ze zijn en hoe de balans tussen de Geest en het Lichaam weer hersteld kan worden.
Ik onderscheid mijzelf doordat ik op een heldere manier een eventuele blokkade in het lichaam kan behandelen. Na een aantal sessies zijn de klachten vaak sterk verminderd of geheel verdwenen. Ik ben een BATC-erkend zorgverlener. Ik werk volgens de vijf natuurgerichte principes te weten:
1. Energie
2. Prikkeloverdracht
3. Drainage
4. Voeding
5. Psyche
De meeste Zorgverzekeraars vergoeden (gedeeltelijk) mijn consulten. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden van de aanvullende verzekering van uw Zorgverzekeraar.
Mijn beroeps opleiding heb ik gevolgd bij de Dutch Body Academy wat resulteerde in het diploma Manueel Praktizijn. Ik ben opgeleid in Shiatsu therapie, massage therapie en voetreflex therapie. Daarnaast ben ik Natuurgeneeskundig therapeut en opgeleid in de medische en psychische basiskennis. In de loop der jaren heb ik opleidingen gevolgd in;
Indiase hoofdmassage, Cognitieve gedrags therapie, Rationeel - emotieve therapie, Biotensor verdieping, Mindfulness based cognitive therapie, Metamorfosemassage, Triggerpoint massage, Tibetaanse neuro voetreflex, therapie,  Voedingsleer, Bach Bloesem Remedies,  Aroma therapie, Masseren met glascup en Reiki.
Jaarlijks volg ik scholingen in de MKB volgens Plato. Iedere 5 jaar moet ik voldoen aan een minimaal aantal uren scholing in mijn vakgebied.
Een paar keer per jaar heb ik intervisiebijeenkomsten met mijn collega`s.
Op het volgen van scholing/intervisie wordt toezicht gehouden  door mijn beroepsverenig BATC. Deze controleert of ik voldoe aan de verplichtingen.
Periodiek wordt de praktijk gevisiteerd door een extern visitatiebureau. De beroepsvereniging ontvangt het rapport en monitort eventuele verbeterpunten.
Graag ontvang ik u in een geur van aroma`s om te onthaasten, te ontspannen en vooral om lichaam en geest weer in balans te brengen. Het gaat om het zoeken naar balans om patronen te doorbreken om het leven positief tegemoet te kunnen treden. Positieve mensen kunnen een verandering brengen in de maatschappij die daar op dit moment om vraagt. Positieve mensen zijn mensen die juist van het leven kunnen genieten en daar ook de tijd voor nemen, wat hun gezondheid ten goede komt.
Behandeling op afspraak van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 20.00 uur.
Natuurgeneeskundige Therapie is geen vervanging voor de reguliere zorg maar kan een aanvulling zijn. Ik adviseer u bij klachten altijd eerst contact op te nemen met uw huisarts of een specialist.
Natuurgeneeskundig Praktijk Aleida staat geregistreerd bij de KvK onder nummer 01157555.
Als BATC Complementair  Therapeut beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de Wkkgz ( Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg ) verplicht wordt gesteld. Het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben kunt u via de link downloaden Reglement Geschillencommissie. Indien u een klacht hebt meldt deze dan eerst bij de BATC die een mediation traject zal starten. Indien dit geen bevredigende oplossing biedt, wordt uw klacht gemeld bij de Geschillencommissie.
Als u uw afspraak om welke reden dan ook moet afzeggen, doe dat dan ruim van tevoren, maar minimaal 24 uur voor de feitelijke gemaakte afspraak. Dan kan de voor u gereserveerde tijd nog ingevuld worden door iemand die op de wachtlijst staat. Wanneer u niet 24 uur voor de behandeling annuleert of de afspraak niet nakomt wordt deze aan u doorberekend.  U kunt deze factuur dan niet indienen bij uw Zorgverzekeraar. In uw polisvoorwaarden vindt u of uw factuur wordt vergoed door uw Zorgverzekeraar. Omdat beroepsverenigingen en Zorgverzekeraas dit op 1 januari van elk jaar kunnen bijstellen is het verstandig om dit te checken.  
E-mailen
Bellen
Map
Info