Praktijk Aleida 0
0
00
HSP

HSP een verrijking en geen beperking. 

Hooggevoelige of sensitieve personen hebben een gevoelig zenuwstelsel. Hierdoor vangen ze informatie, stemmingen en prikkels op die door anderen vaak niet worden opgemerkt. Dat komt omdat hun zintuigen sterker ontwikkeld zijn. Zoals sommige mensen intelligenter zijn dan anderen, zo zijn sommige mensen gevoeliger. Intelligentie is het vermogen dat in de linkerhersenhelft zit. Gevoeligheid is een eigenschap van de rechterhersenhelft. Een zeer intelligente persoon noemen we hoogbegaafd. Iemand die heel gevoelig is noemen we een ‘Highly Sensitive Person’ (HSP). Een HSP, ofwel een hooggevoelig persoon, is iemand die gevoeliger is voor indrukken en subtieler nuances waarneemt dan gemiddeld. Elk moment van de dag doen we indrukken op, via onze zintuigen, horen, zien, ruiken, proeven en voelen. Een HSP doet dit vele malen intenser dan gemiddeld.

ADHD en HSP. Er zijn veel overeenkomsten tussen HSP en ADHD, maar er is een heel belangrijk verschil. Een gevoelig kind kan zich in een prikkelarme omgeving goed concentreren en is dan rustig. Een ADHD kind is ook in een prikkelarme omgeving onrustig en ongeconcentreerd. Ook is wetenschappelijk bewezen dat de doorbloeding van de hersenhelften verschillend is. Bij een ADHD kind is de linkerhersenhelft meer doorbloed dan bij een hooggevoelig kind, daar is het namelijk de rechterhersenhelft die beter doorbloed is. Een hooggevoelig kind dat ook nog een sensatiezoeker is, lijkt het meest op een ADHD kind. Omdat dit gevoelige kind steeds weer nieuwe avonturen aangaat zoeken en zo onrustig lijkt.
Meer dan twintig procent van de mensen is hoog sensitief ofwel gevoelig. Dat zijn ongeveer 3,5 miljoen mensen van de ruim 16 miljoen Nederlanders! En het aantal neemt elk jaar toe doordat er steeds meer sensitieve kinderen worden geboren.

Hoe herken je een HSP-er? Hooggevoelige of sensitieve personen zijn makkelijk te herkennen. In gezelschap zeggen ze meestal minder dan anderen. Ze kijken eerst ‘de kat uit de boom’. Maar als ze dan iets zeggen is het ongelooflijk to-the-point. Deze mensen observeren eerst, stralen rust uit. Ze zijn bedachtzaam en komen fijntjes over. Of, als ze overprikkeld zijn, kunnen ze heel ‘saai’ zijn om alle aandacht uit de weg te gaan. Ze voelen stemmingen van anderen goed aan; nemen gedetailleerder, subtieler en intenser waar; ervaren, reflecteren en voelen diep en intensief. Ze hebben een afkeer van specifieke indringende prikkels; raken sneller verzadigd door (bepaalde) prikkels.
Ze worden meer dan gemiddeld door bijvoorbeeld natuur, kunst of muziek geroerd. Denken vaak na over hun roeping. Filosoferen graag en hebben een rijke innerlijke belevingswereld. Dromen, fantaseren en overwegen veel; zijn opmerkzaam en aandachtig. Functioneren het beste in hun eigen tempo; vinden het prettig en hebben het nodig om tijd alleen door te brengen.

 

 

 

 

 

 Praktijk Aleida    geneesuwlichaam@gmail.com